Home / #ditissmallingerland / Omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we op dit moment nog gebruiken. Met deze wet wil de overheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Waarom de Omgevingswet?

In een wereld die steeds verandert, kijken we beter en slimmer naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling, zo ook aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening, zonder gedoe en in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Iedereen in Smallingerland (en daarbuiten) die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als jouw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen voor iets dat van invloed is op de omgeving, dan mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen, om jou op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als je zelf een vergunning aanvraagt.
Wat zijn de voordelen?

 • Eén Omgevingswet: minder regels, meer samenhang en overzicht
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen komen samen op één plek
  • In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is
  • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Je hoeft nog maar één vergunning aan te vragen
  • Binnen acht weken na aanvraag duidelijkheid (in plaats van 26 weken)
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Eén nieuw loket voor jouw aanvraag

Een aanvraag doe je eenvoudig op het digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Wat doet de gemeente?

Bij invoering van de Omgevingswet hebben wij meer adviserende rol over hoe je initiatieven mogelijk maakt. Dat betekent dat wij jouw initiatieven bekijkt vanuit de gedachte: “Ja, mits…”. Dat betekent echter niet dat alles mogelijk is. Zo houden we onder andere rekening met belangen van andere inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in jouw directe omgeving.

Een Omgevingsvisie + een omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet zorgen wij dat er één omgevingsvisie en één omgevingsplan komt. In de omgevingsvisie wordt onze ambitie voor de leefomgeving uitgewerkt. Hoe vinden wij dat Drachten en de 13 dorpen binnen onze gemeente er in de toekomst uit moeten zien en wat willen wij daarvoor mogelijk maken? In deze omgevingsvisie streven wij naar een gezond, veilige en duurzame gemeente voor de volgende generatie. Het gaat hierbij om de juiste balans tussen de ontwikkeling van economie, leefomgeving én samenleving.

Wat kan ik nu al doen?

Inwoners, ondernemers en belanghebbenden kunnen actief met ons meedenken over de inhoud van de omgevingsvisie. Wat wij met elkaar belangrijk vinden en waar we aan willen werken in de gemeente Smallingerland hebben we met elkaar omschreven in de Strategische Koers Omgevingsvisie. Deze koers vormt de basis voor de Omgevingsvisie die we in 2021 vaststellen in de Raad. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid over de Omgevingswet.