Home / #ditissmallingerland / Fase 2: Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Smallingerland? In gesprek over de omgevingsvisie!

Fase 2: Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Smallingerland? In gesprek over de omgevingsvisie!

De afgelopen weken waren de vervolgbijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor Smallingerland. De eerste bijeenkomsten waren in de dorpen Opeinde, Rottevalle en Boornbergum. Deze week en komende week zijn de sessies in de wijken van Drachten aan de beurt.

We hebben alle inwoners van Smallingerland uitgenodigd om verder door te praten over alles wat met de bebouwde en onbebouwde buitenruimte van Smallingerland te maken heeft. Wat vinden zij daarbij belangrijk en welke dilemma’s komen zij tegen?

Waarom willen wij met u in gesprek over de Omgevingsvisie?
Met de nieuwe Omgevingswet bundelt de rijksoverheid de 26 wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Daarbij verplicht de Omgevingswet het Rijk, de provincies en gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De visie vormt een afwegingskader bij het uitvoeren van de wet en houdt rekening met de behoeften en doelstellingen voor die betreffende gemeente. De gemeente Smallingerland is volop bezig met de ontwikkeling van de visie en kan deze niet maken zonder de input van de mensen die er wonen en werken. Vorig jaar leverde de eerste startbijeenkomst in De Lawei al 400 aandachtspunten op. Ook hebben de recente bijeenkomsten weer veel opgeleverd.

Alles hangt met elkaar samen
Van openbaar vervoer tot biodiversiteit, van voedsel en landbouw tot energiebesparing en wonen. Volgens de deelnemers van de eerste drie avonden “hangt alles met elkaar samen”. Dat maakt het best lastig om te kiezen wat het meest belangrijk is, maar dat is wel nodig. Tot nu toe verschilt de Top 5 van onderwerpen per bijeenkomst. Het groen, de verschillende landschappen en het versterken van de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van Smallingerland worden zeer waardevol gevonden. Sommige onderwerpen komen steeds terug, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, voorzieningen in wijken en dorpen en een geschikte woningvoorraad voor de toekomst, zodat jongeren én ouderen kunnen wonen waar ze dat het liefste willen. Daarbij wordt opgemerkt dat er voor bedrijven ook ruimte nodig is om te kunnen ontwikkelen. Ook waren sterke tegengeluiden over gaswinning in Smallingerland te horen.

Behoefte aan maatwerk per dorp
Wat in de gesprekken verder opvalt is dat ieder dorp z’n eigen problemen heeft en dat er voor de toekomst behoefte aan maatwerk is. Ook is er de roep om een grotere betrokkenheid van de jeugd: “Voor wie doen we dit?” Al met al spreken de deelnemers met veel trots over hun omgeving. Het bewustzijn dat het om hún leefomgeving gaat is sterk aanwezig

Durf en turf
Vorige week dinsdag en donderdag bogen twee groepen van ongeveer 20 mensen uit (historische) verenigingen en het culturele leven uit de dorpen en Drachten zich over de vraag: Wat is voor u de ziel van Smallingerland?
Op die vraag werd via historisch, industrieel en toekomstgerichte invalshoeken met elkaar van gedachten gewisseld. Thema’s als de watersport, skûtsjes en het Waterfront Drachten, de eigentijdse blik op kunst en cultuur en de verbinding tussen de dorpen en Drachten werden verder besproken. De opbrengsten deze sessies gebruiken wij om tot een treffende omschrijving van de identiteit van Smallingerland te komen.

En hoe nu verder?
De eindresultaten van de sessies in de dorpen en wijken delen wij binnenkort in de Breeduit en op deze website. Het vervolg van deze sessies richt zich op de vraag: Welke hoofdrichting kiezen we voor de toekomst van Smallingerland?

Wat mogen wij volgens jou niet vergeten?
Heb je nog informatie of ideeën die je met ons wilt delen? Kom dan naar de laatste bijeenkomst op dinsdag 4 juni in het Wijkcentrum Noord Oost, De Vogelweide 5 in Drachten. De inloop is vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst start om 19.15 uur tot ongeveer 21.30 uur. Meld je aan via omgevingsvisie@smallingerland.nl. Je bent van harte welkom!

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren