Home / Duurzaamheid / Smallingerland tekent ambitiedocument Circulair Friesland

Smallingerland tekent ambitiedocument Circulair Friesland

Smallingerland is samen met de andere gemeenten in Fryslân, de provincie en het Wetterskip ambitieus op weg naar een circulaire provincie. De eerste stappen om van Fryslân in 2025 de meest circulaire regio van Europa te maken zijn afgelopen dinsdag gezet. Op de Business Contactdagen Noord zijn handtekeningen gezet onder het ambitiedocument.

In het ambitiedocument staan afspraken over diverse zaken, zoals:

  • In 2020 moet tenminste 10% van de fysieke producten circulair zijn;
  • We kopen alleen nog circulair geproduceerd straatmeubilair in;
  • Bij de vervanging binnen het wagenpark wordt gekozen voor voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen.

Het ambitiedocument is een opvallende stap richting een circulaire economie. Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Circulair Friesland zegt hierover: “Nergens in Nederland is er zo’n breed draagvlak en het lef om dit nu al concreet af te spreken. Overheden kunnen met hun inkoop- en aanbestedingsbeleid echt het verschil maken en zorgen voor een vliegwielbeweging. Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze provincie.”

Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekende het ambitiedocument namens de Provincie Fryslân: “We willen in 2025 bij de top 3 van circulaire ontwikkelregio’s van Europa horen. Als overheid hebben we daarin ook een voorbeeldfunctie. Met ons inkoopbeleid kunnen we de circulaire economie een extra duw in de goede richting geven.”

Wat is een circulaire economie?
Circulaire economie houdt in dat er een economisch systeem wordt opgezet met het doel om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Dit betekent dus dat een product aan het eind van zijn levensduur kan worden hergebruikt voor een nieuw product. Nu worden nog heel veel producten vernietigd. Dat is zonde van de grondstoffen die nodig waren om het product te maken. Met een circulaire economie besparen overheden grondstoffen en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig voor dezelfde productie.

Om een circulaire economie te realiseren is in het begin van 2016 de Vereniging Circulair Friesland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven, de provincie Fryslân, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente Smallingerland is ook lid van deze vereniging.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren