Home / Ondernemen / De Haven

De Haven

Aan een vierbaans-uitvalsweg – directe verbinding tussen de A7 en de N31 – ligt het bedrijventerrein De Haven. Op Industrieterrein De Haven, één van de grootste industrieterreinen in Noord Nederland, zijn veel verschillende soorten bedrijven gevestigd. In Smallingerland is De Haven het enige terrein waar bedrijven in milieucategorie 5 terecht kunnen. Daarnaast is het terrein bereikbaar via het water voor schepen tot en met klasse IV (voor klasse Va-schepen is provinciale ontheffing nodig). Deze schepen kunnen lossen aan de openbare loswal of aan één van de kades van de bedrijven.

Kenmerken:
Soort terrein: Gemengd plus
Totaal netto oppervlak: 236 ha
Nog beschikbaar voor uitgifte: 12 ha

Technische gegevens
Aardgas aanwezig, aansluiting direct bereikbaar.
Maximale bouwhoogte: 30 meter.
Maximale bebouwingsdichtheid: 80 procent.

Er zijn weinig beperkingen ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden. De draagkracht van de bodem op het bedrijventerrein is niet overal gelijk. In de meeste gevallen blijkt de structuur van de bovengrond zodanig dat, na verbetering, voor bedrijfsvloeren geen nadere fundering nodig is (500 kg/m2). Gebouwen zullen vrijwel steeds moeten worden onderheid. Lagen met grotere draagkracht beginnen meestal op een diepte van 4 tot 7 meter (toelaatbaar 40 kg/cm2). Het is mogelijk een hoogspanningskabel van 10 kilovolt aan te leggen. De capaciteit van het waterleidingnet loopt tot 20 kubieke meter per uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente: telefoon 0512 581234.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren