Home / Wonen & verkeer / Hoogspanningslijn

Hoogspanningslijn

Door een wijziging van de Elektriciteitswet (01-01-2019) hebben gemeenten nu de mogelijkheid om aan netwerkbeheerders van hoogspanningslijnen te vragen om te onderzoeken of het onder de grond brengen (verkabelen) van delen van het hoogspanningsnetwerk technisch en juridisch haalbaar is.

Dat verzoek geldt alleen voor die delen van het hoogspanningsnetwerk die door de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn aangewezen. De 110 kV hoogspanningslijn tussen de A7 en het verdeelstation De Haven in Drachten komt in aanmerking voor zo’n onderzoek naar verkabeling. De minister heeft dit tracé eind 2018 aangewezen.

De gemeente heeft begin 2019 opdracht gegeven aan netwerkbeheerder Tennet om te onderzoeken of het verkabelen van de hoogspanningslijn tussen de A7 en verdeelstation De Haven haalbaar is. Tennet heeft hiervoor adviesbureau Movares ingehuurd. Het adviesbureau onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van een drietal mogelijke tracés. Daarbij betrekt zij de technische eisen die gesteld worden aan een nieuw tracé en toetst die aan de gegevens die de gemeente heeft aangeleverd over deze tracés.

Documenten over verkabeling
Hieronder kunt u alle relevantie documentatie rondom dit onderwerp downloaden

Reacties

s.lemstra57@upcmail.nl 19-07-2019
toevoegen bij documenten

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren