Home / Wonen & verkeer / Woonbeleid gemeente

Woonbeleid gemeente

De gemeente streeft naar een gevarieerd woningbouwprogramma dat is afgestemd op de vraag. De gemeente Smallingerland actualiseert haar woonbeleid en woningbouwprogramma regelmatig. Het aantal huishoudens in Smallingerland groeit de komende jaren nog. Maar vanaf circa 2025 wordt een daling van het aantal huishoudens verwacht.

Het belangrijkste doel in ons woonbeleid is het vergroten van de kwaliteit van wonen. We streven naar een gevarieerd woningbouwprogramma dat is afgestemd op de vraag. Wij vinden dat nieuwbouw vooral een toevoeging moet zijn aan de woningvoorraad. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen verschuift de aandacht steeds meer richting de bestaande voorraad. Een belangrijk speerpunt is het energiezuiniger maken en/of aanpassen van woningen aan de huidige wooneisen. Ook hebben we aandacht voor het geschikt maken van woningen voor senioren.

Samen met de woningcorporaties werken we volop aan de afronding van de wijkvernieuwing in Noordoost en De Bouwen. In de nieuwbouwwijken zien we weer een toenemende belangstelling vanuit de woonconsument. In de uitbreidingswijken Park Suyderwijk, Drachtstervaart, Vrijburgh en Boornbergum Middelgeast komen er nieuwe woningen bij. En in de dorpen houden we rekening met lokale initiatieven als er behoefte aan nieuwe woningen is.

Meer leest u op de gemeentelijke website.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren