Home / Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drachten wil je meemaken.

hoofddomein:
https://www.dwjm.nl/(externe link)
subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
(niet van toepassing)

Toegankelijkheid www.dwjm.nl

Wij hebben de website door een onafhankelijke organisatie laten testen op de toegankelijkheidseisen. Op dit moment zijn de eerste stappen ondernomen om onze website op www.dwjm.nl toegankelijk te maken. Wij werken er hard aan om de website toegankelijk te krijgen.

Het toegankelijkheidslabel van Drachten wil je meemaken. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring dwjm.nl

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.