Home / Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drachten wil je meemaken.

  • hoofddomein:
  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
      • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Smallingerland is beschikbaar via de link https://www.dwjm.nl/toegankelijkheid.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Smallingerland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Drachten wil je meemaken te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Smallingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Drachten wil je meemaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via newsroom@smallingerland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toegankelijkheid www.dwjm.nl

Wij hebben de website door een onafhankelijke organisatie laten testen op de toegankelijkheidseisen. Op dit moment zijn de eerste stappen ondernomen om onze website op www.dwjm.nl toegankelijk te maken. Wij werken er hard aan om de website toegankelijk te krijgen.

Het toegankelijkheidslabel van Drachten wil je meemaken. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring dwjm.nl

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.