Home / Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, provincie Fryslân, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten om en circulaire economie te realiseren.

Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd en hergebruik wordt gestimuleerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.

Als actief lid van de Vereniging Circulair Friesland doen we zelf kennis en ervaring op en zetten we in concrete projecten actief stappen naar een circulaire economie. Ook willen we waar mogelijk bedrijven in Smallingerland stimuleren en helpen om duurzame (en circulaire) stappen te zetten waarbij we gebruik maken van de kennis en ervaring van de Vereniging Circulair Friesland.