Home / Zorg & welzijn

Zorg & welzijn

Zorgen voor familie of vrienden, kinderen opvoeden, werken etc. De meeste mensen redden zich prima in het dagelijks leven. Anderen hebben daar wat meer moeite mee. De gemeente Smallingerland zet zich in om ervoor te zorgen dat haar inwoners kunnen meedoen aan de maatschappij.

Ziekenhuis Nij Smellinghe
In Zuidoost-Friesland biedt ziekenhuis Nij Smellinghe de zorg aan inwoners  afkomstig uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tytjerksteradeel, Marum en Grootegast. Nij Smellinghe is een ziekenhuis met 339 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen. Alle specialismen zijn vertegenwoordigd. www.nijsmellinghe.nl.

ZuidOostzorg
ZuidOostZorg is een zorginstelling in het zuidoosten van Fryslân. Ze bieden zorg en ondersteuning wanneer u thuis woont. Daarnaast hebben ze verpleeg- en verzorgingshuizen in zuidoost Fryslân. www.zuidoostzorg.nl

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S)
De MOS is een brede welzijnsorganisatie. Het doel van M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. M.O.S. werkt samen met verschillende organisaties en instanties  aan het bouwen van bruggen voor een samenleving waarin mensen samen leven, wonen en werken. Daarbij staat welzijn voorop. Wilt u meer weten over de M.O.S.? Kijk dan op hun website www.mosweb.nl

Centrum voor Jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland is de plek waar ouders, aanstaande ouders en jongeren (- 9 maanden tot 23 jaar) terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Ook professionals zijn van harte welkom bij het CJG. Bij CJG Smallingerland werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen in gebiedsteams. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg. Kijk op www.cjgsmallingerland.nl voor meer informatie.

Stichting Voedselbank Smallingerland
De voedselbank biedt hulp aan mensen die in armoede leven door geschikte voedseloverschotten en andere levensmiddelen in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan gezinnen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. www.voedselbankdrachten.nl